Verwarmen, koelen, ventileren

30 september 2021 door

‘Elk nadeel heb sun foordeel’ zei JC ooit en dat gaat ook op voor het verwarmingssysteem van de Fenixkerk. De kerk wordt verwarmd met hete lucht die de kerk in wordt geblazen. Tot op heden bestaat die verwarmde lucht voor een deel uit verse buitenlucht. Dat is mooi. Maar het andere deel wordt uit de kerkruimte teruggeleid naar de kachel, opgewarmd en wederom in de kerkruimte geblazen. Vóór Corona hadden we daar geen problemen mee, maar met Corona in het achterhoofd is dat rondpompen van (deels) dezelfde lucht zeer onwenselijk geworden. Dus gaan we daar iets aan doen. En de oplossing aangereikt door Jan Schermer is van een verrassende eenvoud.

Louter verse buitenlucht
Het probleem is het terugvoeren en opnieuw opwarmen van lucht uit de kerkruimte. Die lucht bevat mogelijk aerosolen en die moet je niet rondpompen, maar naar buiten afvoeren. En dat is precies wat er binnenkort gaat gebeuren. De gebruikte lucht die voorheen naar de kachel werd teruggeleid, wordt dan linea recta via een nieuw afzuigsysteem naar buiten geleid aan de achterkant van de kerk.
En met het ook op verwarming wordt aan de voor-kant van de kerk alleen nog verse buitenlucht aangezogen en na verhitting de kerkruimte in geblazen. Op deze manier vallen de Lucht-verwárming en Lucht-vervérsing volledig samen.
Dat geeft toch een beter gevoel, niet alleen voor de diensten op zondag, maar ook als verschillende groepen en koren in de komende wintermaanden weer gebruik willen maken van de kerk.
Het ‘foordeel’ heb ook een nadeel. De verwarmingskosten zullen iets hoger zijn, maar ik denk dat de gebruikers doorberekening van een bedragje voor verhoogde stookkosten graag voor lief zullen nemen voor het veiliger gevoel.

Schermerhornlezing 14 november (2)
Het bovenstaande is ook van belang voor de Schermerhornlezing die gehouden zal worden door een bekende spreker-inspirator. Duidelijk is dat het grote aantal belangstellenden dat afkwam op de conferentie in 2018 nu niet allemaal in de kerk kan samenkomen. Als kerk hoeven we en willen we liever geen QRcodes controleren. Maar daar staat tegenover dat we ook beslist GEEN grote aantallen tegelijk binnen willen hebben. Veel meer dan veertig zal het dan niet zijn, lijkt me, maar daar gaan we binnenkort nog over spreken. Bij over-inschrijving kunnen we denken aan de mogelijkheid om de bijeenkomst beschikbaar te maken via een life-stream. Ook dat is dan weer zo’n ‘foordeel’ die de hele Covid pandemie toch niet heeft kunnen verhinderen. Je hoort er nog van.

Onze Vader Verborgen
Door de PKN landelijk is als Jaarthema aangereikt: Van U is de toekomst. En daarbij passend is een beeld-geluidsopname gemaakt van een prachtig gezongen Onze Vader, een tekst van Huub Oosterhuis. We gaat dat in de komende maanden als gemeente aanleren. Je kunt het beluisteren via:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag/  – even naar beneden scrollen en dan youtube filmpje aanklikken.
Zelf vind ik het heel mooi. Kippenvel heb ik niet heel erg vaak, maar bij dit lied/gebed, toch wel een beetje. Het eindigt in ‘canon’ waarbij de laatste twee regels worden herhaald en herhaald. Graag laat ik de tekst (van H.O.) hierbij volgen:

Onze vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel
waar water, schoonheid en brood
gerechtigheid is, en genade …

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn.
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad
Van U is de toekomst,
kome wat komt   …