We blijven positief – herstart diensten 14 febr.

14 januari 2021 door

Januari gaat em toch niet worden, maar we prikken gewoon weer een volgende zondag.
Want zodra de nu tot 9 februari verlengde lockdown wordt opgeheven gaan we opnieuw beginnen alsof er niets is gebeurd. Dat zou nu kunnen zijn op zondag 14 februari. Maar alles met een slag om de arm. Want ja, plannen maken en dan weer bijstellen, dingen afspreken en weer opschuiven: deze tijd dwingt om flexibel te zijn en je nergens op vast te pinnen.
Zo dansen we samen de Coronadans, maar we zijn nu toch wel met het eind-spel bezig, mag ik hopen. Dus blijf nog even voorzichtig allemaal, totdat je het bevrijdend serum van de vaccinatienaald door d’aderen voelt stromen. Maar dan krabbelen we ook weer rap overeind. Het mag natuurlijk niet meer, maar graag wens ik ieder een gezond, moedig en in hernieuwd vertrouwen geleefd 2021.

Voorlopig hanteer ik met hernieuwde intensiteit de telefoon en bel mensen op. U kunt mij natuurlijk ook benaderen, waarom passief afwachten?! Wat betreft bezoek is het beleid weliswaar terughoudend, maar als u er prijs op stelt, ben ik gelijk de herders in de Kerstnacht niet bevreesd om u thuis op te zoeken, uiteraard met inachtneming van de gestelde regels.

 

Blijf negatief!
Ik hoop dat het huidige jaar 2021 gaandeweg volledig NEGATIEF gaat worden, ik bedoel dat de nu nog duizenden positieve Covid-testen gaandeweg naar nul komma nul, nul, nul gaan en dat alle testresultaten uitsluitend nog negatief zullen zijn. Ik besluit met een lied waarmee daarop alvast een voorschot wordt genomen.

Het oude jaar is nu voorbij                              Wij bidden u, gij eeuwige zoon,
Wij danken u, o Heer, dat gij,                          die zetelt op zo hooge troon,
ons in zo menig groot gevaar                          dat g’uw  geplaagde mensheid
genadig hebt beschermd dit jaar.                   behoeden wilt in deze tijd.

Natuurlijk beseffen we maar al te goed dat lang niet ieder “beschermd” of gespaard is in het afgelopen jaar, in de zin dat er ook velen zijn omgekomen en er zeer onder hebben geleden. Maar door de ongekend-drastische maatregelen zijn er ook vele, vele slachtoffers voorkomen.

Graag wens ik  je zoveel kracht en moed als nodig om vol te houden en als het even kan om weer een nieuw begin te maken.