Wek mijn zachtheid weer (24/12)

16 december 2013 door

 

Dit is het thema voor de komende Kerstavond viering. Het is ontleend aan het gedicht hieronder van Huub Oosterhuis. Het past bij het verhaal van het pasgeboren Kerstkind. Ik vertel o.a. over Schaap en Steen die staan voor zachtheid en hardheid, de eigenschappen die elkaars tegengestelde lijken te zijn, maar elkaar ook nodig hebben. Zachtheid of zachtmoedigheid, die zich zo laat wegblazen, stelt immers niet veel voor. Juist als zachtmoedig mens moet je sterk in je schoenen staan, en over een zekere stevigheid beschikken om ook iets van verschil te kunnen maken. En ook om het vol te houden; en om mogelijk ook anderen mee te krijgen.
In de Kerstavondviering die duurt van 21.00 – 22.00 uur zal het Mauritskoor medewerking verlenen. De directie berust bij Marijke Braber; Marjan Mittelmeijer en Dik Ruiter bespelen hun accordeon; en de percussie wordt geleverd door André Vlaar. Jacob Greeuw bespeelt het orgel.

Wek mijn zachtheid weer,
geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat…


Kinderkerstfeest

A.s. zondag (22/12) is er in de ochtend geen reguliere dienst in de Fenix. Wel is er om 16.00 uur het gezamenlijke Kinderkerstfeest in de Fenixkerk, samen met Winkel, de Lucaskerk. Er wordt door kin-deren een spel gespeeld, er is lekkers en een geschenk, mooie liedjes, lichtjes van kaarsen en kerst-boom. En de Zonnezangertjes zullen zingen dat het een lieve lust is. Kortom, dit mag je je kinderen niet onthouden.
…                                           Hartelijke groeten, ds. Fokko F. Omta