Werkgroep opvang (en inburgering) vluchtelingen (13)

3 juni 2016 door

Tot nu toe hebben we ons als Werkgroep uitsluitend gericht op huisvesting en het vinden van een haalbare locatie, waar dan een groep erkende asielzoekers kan komen wonen (Pilot kleinschalige opvang). Het is nog niet zover, maar zodra er een groep arriveert, moet toch ook de inburgering en het begeleiden van deze mensen beginnen. Want mensen een dak boven hun hoofd geven is één, maar ze ook daadwerkelijk opnemen als medeburgers en welkom heten, wegwijs maken in het dorp, en uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten, taal, sport, gezelligheid: dat alles is van even groot belang. Daar komt bij dat er natuurlijk allang diverse mensen met een status in ons midden, in onze dorpen wonen. Ze vallen vaak niet zo op, je moet er net naast wonen of in de zelfde straat anders weet je het niet. Hoe vergaat het die mensen? Voelen ze zich al beetje thuis? Vraag er eens naar. Maak es een praatje als je even tijd hebt. Een klein gebaar, maar van groot intermenselijk belang. Hier wil ik graag de komende tijd aandacht voor vragen. Tot de volgende keer,
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta.