Werkgroep Pilot Kleinschalige opvang vluchtelingen (12)

16 mei 2016 door

Het was even stil van onze kant. Het is nu dan ook de tijd voor u als burgers om op de inspraakavonden uw mening en ideeën te delen met gemeenteraadsleden. Vorige week was een goed bezochte avond in Café Beentjes. Deze week is er één in Hippolytushoef (17/5), en één in Café De Buren in Wieringerwerf (19). De laatste is op 24 mei in Anna Paulowna. Als werkgroep hebben we ons gebogen over locaties: een leegstaande school, en nog een keer: het Parlangebouw in het gemeenschappelijke hart van onze dorpen. Het één is minder geschikt voor snelle huisvesting van mensen, het andere is onder voorwaarden verkocht, maar er zijn vragen over wat het bestemmingsplan wel of niet bedoelt; en dus wel of niet toestaat. U merkt, het is een taaie materie, waar je niet zo maar van de één op de andere dag resultaten in ziet.

 

Dubbelplan
Een punt is ook dat huisvesting van statushouders in een tijdelijke tussenoplossing, gepaard moet gaan met een verder liggend perspectief, gericht op echte, definitieve huisvesting. Daarom zijn we nu in bespreking over een dubbelplan: enerzijds snelle, tijdelijke huisvesting van een groep statushouders voor de korte termijn (tot max. twee jaar) en daarnaast het ontwikkelen van een Project voor Sociale Woningbouw, bestemd voor huiszoekenden van eigen bodem én statushouders. Hiermee wordt aan vluchtelingen (statushouders) met tijdelijke huisvesting, een uitzicht op een permanente woning geboden. Dit plan, idee kwam voort uit besprekingen die we hebben gehad, enerzijds met een inspirerende ondernemer, mw. Marianne Bakker, die in haar hotel in Bergen aan Zee 100 statushouders opvangt, die allemaal de bestemming Hollands Kroon hebben. Daarnaast hebben we ook contact met de nieuwe stichting De Nieuwe Buren. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van huisvesting, integratie en het met elkaar in contact brengen van, zeg maar, “Nieuwe Buren”. Want ja, door alle stroperigheid zou je bijna vergeten waar het over gaat: Er zitten heel wat mensen, nu nog vreemdelingen, in de wachtbank. En zij hunkeren er naar om hun nieuwe buren te ontmoeten, om u, jou, en mij te ontmoeten, gastvrije dorpsgenoten die hun nieuwe buren willen zijn.

 

Buitendag op zondag 5 juni
Over enkele weken is het jaarlijkse uitstapje van Fenixkerk bezoekers en betrokkenen. Het doel van de reis is deze keer Sassenheim, de plaats waar Georg en Marry Verhoog zijn gaan wonen. Dus ook mensen vanuit ’t Veld, of anderen die hen een warm hart toedragen zijn van harte welkom om mee te gaan. We reizen per bus en bezoeken eerst de Kerk waar de Verhoog-jes tegenwoordig hun hart verheffen. Daar zullen we constateren of hun verhuizing vanuit het mooie  tVeld naar Sassenheim wel echt een goede keus is geweest. Tussendoor drinken we ergens koffie en vervolgens wordt een heerlijke lunch genuttigd. We vragen van ieder die meegaat een eigen bijdrage van €17,50 p/p. Daarvoor is dan echt alles inbegrepen (vervoer, koffie, lunch, thee). De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf de Fenixkerk. En we hopen rond 16.30 uur weer terug te zijn. Dat wordt vast weer een mooie dag. Ieder die zich betrokken of aangesproken voelt is van harte welkom. Het is altijd een heel ontspannen en gemoedelijk dagje uit.

Hartelijke groet,  ds. Fokko F. Omta.