Zomerdiensten (afwisselend half 10 en 10 uur)

30 juni 2015 door

Komende zondag (5/7) beginnen de gezamenlijke zomerdiensten met de Lucaskerk te Winkel. Zes weken lang kerken we om en om in Lucas en Fenix. In de Lucas begint de dienst steeds om 09.30 uur. In de Fenix als altijd om 10.00 uur. Ds. Jan Andries de Boer bijt de spits af. Ik wens een ieder inspirerende dien-sten,voor de Fenixkinderen dus een half uur eerder wanneer de dienst in Winkel is.

Laatste les en nieuw begin
De laatste les voor Groep 7 (OBS De Snip) houden we altijd in de kerk. We zitten dan in een grote ronde kring, dit jaar van 27 kinderen. Het lijkt wel een grote groep Ridders van de Tafelronde. Voor je het weet is een jaar al weer om. Afgelopen vrijdag was de spetterende afscheidsmusical van Groep 8, de kinderen die vorig jaar godsdienstles hadden. Terwijl zij van Groep 7 straks na de vakantie de ab-solute “grotes” worden op het schoolplein, staan de kinderen van Groep 8 na de zomer weer helemaal onderaan in de pikorde, als bruggers of eersteklassertjes. Dat zal even wennen zijn, maar ook het begin van een nieuwe groeiperiode. Een nieuwe school, nieuwe omgeving, nieuwe mogelijkheden. Spannend, zowel voor kind als ouder. Graag wens ik jullie allen veel succes in je verdere loopbaan.
Deze week hoop ik de kinderen van nu Groep 6 op de foto te zetten. Dan kan ik deze zomer alvast een beetje de namen en gezichten leren kennen voor een nieuw jaar met een nieuwe groep. Ik heb er nu al zin in.

Aanspreekpunt tijdens vakantie
De schoolvakantie begin op 4 juli. Zelf heb ik op maandag 13 juli nog een dienst in Magnushof. Daar-na gaan we als vakantie van huis ruilen met een gezin uit Edinburg. Zij komen in óns huis en wij ver-kassen naar het hunne. Een aantrekkelijke manier van vakantie houden, financieel niet ongunstig, en bovendien hoeven we onze woning niet onbeheerd achter te laten. We ruilen zelfs van auto. Dus ik ga deze zomer met m’n linkerhand schakelen. Gelukkig heb ik me ooit aangewend om de computermuis links te bedienen, dus dat moet nu ook lukken met een versnellingspookje.
Als u iets of iemand van de kerk nodig hebt, kunt u zich wenden tot één van de volgende personen.
Jan Barten (0226-411746);
Durk Spijksma (0226-413137);
Anneke Nieuwenhuizen (0226-411907)
Van hen is er steeds wel één aanspreekbaar.
Ik wens ieder van u, mijzelf, en de grote wereld vooral een liefst kalme zomer. God zegene je en hij bewaar je!
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta