Zondag 8 oktober: gemeente zondag

1 oktober 2023 door

Een bijzondere dag, waarin we afscheid nemen van twee oudgedienden, te weten Bert Westhoff, die meer dan een jaar geleden is verhuisd naar verweggistan. En Jacob Greeuw, die bijna 40 jaar de toetsen heeft bespeeld en ook ouderling was voor de externe contacten als afgevaardigde naar de Classis. Beide zullen op gepaste wijze en ook heel hartelijk bedankt worden voor wat ze voor langer of korter tijd voor de Fenxkerk hebben gedaan en betekent.
In hun plaats staan maar liefst drie verse krachten te trappelen om de lege plekken in te nemen.
Jet Witsmeer-van der Bijl wordt actief als diaken; daarnaast gaan Jacqueline en Michiel Katsburg-van der Kley tesamen één plek innemen als ouderling. We zijn echt helemaal in hogere sferen dat we met hen weer op volledige, bestuurlijke kracht zitten als Fenixkerk. Bovendien komen ze niet alleen.

Zang-vriendenclub – popkoor Akkoortje
Want alle drie maken ze deel uit van gelegenheidskoor annex vriendenclub Akkoortje, onder muzikale leiding van Eugène Hendriks en Michiel. Zij zullen enkele liedjes zingen, zoals o.a. “Comes a time” van Neil Young, “Donna-Donna-Donna” en op mijn speciale verzoek: “Mijn lieve god wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben” van Joost Nuissl.
Dat lied daar heb ik een mooi verhaal bij over een moeder en dochter, lang geleden, die een beetje ruzie kregen over de vraag: waar het liedje nu eigenlijk over gaat? Ik heb het van Joost Nuissl, die er zelf aan te pas moest komen om het geschil te beslechten.
Na de viering gaan we koffie, thee etc drinken plus iets lekkers;  en om 12 uur is er een gevarieerde lunch, bijeengebracht door leden van de Fenixgemeenschap, waarbij je welkom bent.
Als je iets eet- of drinkbaars mee wilt nemen – Hoeft niet!, Mag wél – geef dat dan even door aan Anneke Nieuwenhuizen (0226-411907) of mail naar: anneke.nieuwspijk@gmail.com